18

Записки історичного факультету

(випуск № 18. – 2007)

ЗМІСТ

Розділ І. АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

Мацкевий Л.Г., Панахид Г.І. Чорноморсько-середземноморський коридор упродовж останніх 30 тисяч років.

Смирнов І.О. Закономірності розвитку і періодизація кочового світу на Південному Заході України у X–XVII століттях.

Петрова Н.О. Структура весілля молдован Буджака в середині XIX ст. за матеріалами регіональної преси.

Петрова О.В. Транскультурні особливості вікового символізму (на матеріалах народів Одещини)

Розділ II. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Міронова І.С. Перевезення пошти в Україні водними шляхами сполучення (друга половина XVIII – початок XX ст.).

Шершун Т.М. До питання про купців козацького походження в містах Херсонської губернії дореформеного періоду (кінець XVIII – перша половина XIX ст.).

Цубенко В.Л. Участь військових поселенців у церемоніалі поховання імператора Олександра І (1825).

Самойлов О.Ф., Самойлов Ф.О. До питання про політику царського уряду щодо вищої освіти у другій половині XIX ст. (на матеріалах Наддніпрянської України).

Самойлов О.Ф. Про форми поточного контролю знань студентів в університетах України у другій половині XIX ст.

Вінцковський Т.С., Мисечко А.І. До одеського періоду життя прем’єр-міністра УНР В.М. Чехівського.

Шишко О.Г. До історії українського руху в Одесі: квітень 1917 року.

Ядловська О.С. Етнічні меншини України за Директорії УНР.

Мазило І. Участь представників національних меншин у ліквідації наслідків фашистської окупації на залізничному транспорті і його відбудові (1943–1950 рр.).

Іващук В.М. Відносини лідерів Волинського українського об’єднання з галицькими політичними силами у 1930-х роках.

Кіндрачук Н.М. Роль Народного Руху України в процесі розбудови незалежної української держави.

Розділ III. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Дьомін О.Б. Херсонес та «Руські письмена» в контексті творення слов’янської писемності Кирила та Мефодія.

Луговий О.М. Хрестоносне найманство у Візантії.

Ададуров В. Новоросійська, Херсонська і Таврійська губернії в уяві французьких урядовців доби Наполеона І.

Уварова О.О. Створення та діяльність «Комітету для допомоги константинопольським грекам, що прибули в Одесу» (1821 р.) (за матеріалами Державного архіву Одеської області).

Новикова О.М. Історико-філологічний факультет вищого училища Болгарії в перші роки існування.

Крапівін О.В., Якубенко М.А. Великі держави в балканській політиці Болгарії (серпень 1914 – жовтень 1915 рр.).

Грекова І.І. Розвиток сільського господарства в болгарських селах південних областей УРСР та МРСР (друга половина 40–50-ті рр. XX ст.).

Ковальський С.В. Дії збройних сил ООН на першому етапі миротворчої операції на Кіпрі (1964 р.).

Сухушин М.П. Військова реформа у російській федерації та російська військова інтелігенція.

Букіна Т.В. Радянська провінційна торгівля у другій половині 80-х років XX століття: районне місто Первомайськ.

Соколовська С.В. Тендерний аспект модернізації туніського суспільства (постановка проблеми).

Крамаренко С.А. Іранська революція 1905-1911 років у контексті шиїтської поліції.

Поспєлов А.С. Військово-технічне співробітництво ПНР, ЧССР, НРБ з країнами Близького Сходу та Північної Африки в середині 70-х – на початку 90-х років XX століття.

Розділ IV. ДЖЕРЕЛОЗНАВСГЮ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Добродум О.В. Проблематика використання інтернету в історичному джерелознавстві (деякі методологічні аспекти).

Сидун І.В. Вбивство Авраама Лінкольна у висвітленні одеської та київської преси.

Музичко О.Є. Внесок професора І. Линниченка (1857-1926) у розвиток спеціальних історичних дисциплін у російській імперії наприкінці XIX – на початку XX ст.

Котляр Ю.В. Повстанський Рух національних меншин півдня України: до історіографії питання.

Левченко В.В. Організаційно-дослідницька діяльність вчених Одеси в наукових установах Всеукраїнської Академії наук.

Бурунов О.О. Окружна військова преса СРСР як історичне джерело (на прикладі газети одеського військового округу «Захисник Вітчизни» 1985–1991 рр.).

Розділ V. ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Черняков І.Т. М.Ф. Біляшівський та Одеса (до 140-річчя з дня народження).

Шкварець В.П., Попова Г.С. Митрополит Андрей Шептицький: хроніка життєвого шляху.

Сминтина О.В. Valentina Yanko-Hombach, Allan Gilbert, Nicolae Panin, Pavel Dolukhanov, editors. The Black Sea Flood Question. Changes in Coastline, Climate and Human Settlement. Springer, Dordrecht, the Netherlands, 2007. XXXVIII, 971 р., 3 appendixes, 40 tables, 246 illustrations.

Кушнир В.Г. В.П. Степанов. Украинцы республики Молдова: влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989-2005). – Кишинев, 2007. – 713 стр.

Хмарський В.М. 25-а конференція з україністики в Іллінойському університеті.

Дьомін О.Б. О. І. Брусиловська. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні зміни. – Одеса: Астропринт, 2007. – 352 с.

Охотников С.Б. Памяти друга.

Comments are closed.