14

Записки історичного факультету

(випуск 14. – 2004)

Зміст

Анатолій Діомидович Бачинський: вчений і педагог.

Розділ І

Археологія та етнологія

Главенчук А.В. Виробництво крем’яних знарядь на пізньопалеолітичному поселенні Анетівка 2 (за результатами досліджень виробничої ділянки  ЕИ/13-22).

Іванова С.В., Сєкерська О.П. Багатошарове поселення Грибівка ІV в Одеській області

Красножон А.В. Античне місто на місці сучасної Одеси (археолого-палеогеографічний огляд)

Шабашов А.В. До реконструкції типології сім’ї болгар і гагаузів Південної Бесарабії у 10-х — 60-х роках XIX СТ. 2. Типологія та еволюція сім’ї у болгар і гагаузів

Прігарін О.А. “Пилипони” в Подунав’ї наприкінці XVIII- на початку ХІХ ст.

Розділ ІІ

Історія України

Кульчицький С.В. Українська історична наука як знаряддя легітимізації пострадянського політичного устрою

Бачинський А.Д, Бачинська О.А. Українські вихідці у Придунайських землях. XVIII – початок ХІХ  ст.

Ващенко В.П. Підприємці у харчовій промисловості Одеси дореформеного періоду

Синявська О.О. Участь О.І.Маркевича у роботі українських наукових товариств у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Гончарук Т.Г. До питання про вплив політики генерал-губернатора М.С.Воронцова на економічний розвиток  та розбудову Одеси

Надибська С.Б. Динаміка розвитку зовнішньої торгівлі та промисловості Одеси у пореформений період

Мисечко А.І. Володимир Антонович та Одеса (до 170-ліття від дня народження)

Цубенко В. Військові поселяни у дунайські козаки

Вінцковський Т.С. Польські партії та об’єднання в Одесі періоду Центральної Ради

Костилєва С.О. З історії формування державної політики України в інформаційній сфері (1994-1995 рр.)

Розділ ІІІ

Всесвітня історія

Черних І.Д. Просторово-часові параметри традиційних східних цивілізацій (постановка проблеми).

Крамаренко С.А. Співвідношення  зовнішніх і внутрішніх факторів еволюції Китайської державності в к.ХІХ – поч.ХХ ст. (постановка проблеми)

Демешин В. В. Поразка антибільшовицької політичної опозиції в період громадянської війни у Росії

Бєлкін Ю.В. Палестинське питання в Організації Об`єднаних Націй  та позиція СРСР (1945 – 1947 рр.)

Фесик О.В., Бринош І.В. Загадка вбивства генерала Свєрчевського

Мерзлякова С.О. Одеса – член Всесвітньої федерації поріднених міст

Литвиненко О.В. Україно-польські культурні зв’язки у пострадянський період

Розділ IV

Історіографія та спеціальні історичні дисципліни

Хмарський В.М. Провідні археографи Південної України:  Федір Лашков (1858-1918)

Музичко О.Є. Внесок Ф.І.Леонтовича у розробку теоретичних проблем історичної науки

Грєбцова. І.С. Часопис “Радуга” (1860-1862)  як історичне джерело

Розділ V

Рецензії. Персоналії. Хроніка.

Станко В.Н., Алексеєв Ю.М., Наулко В.І., Руденко Н.В. Країнознавство.- К.: Изд-во КСУ, 2002.

Дьомін О.Б. На початку шляху історика: навчання Є.В.Тарле у Новоросійському університеті

Розділ VІ

Наукові роботи студентів

Полторак В. Система мобілізації війська Запорозького у 1648-1657 роках

Шершун Т.М. До проблеми про визначення частки українського населення серед  міщан та купців Одеси кінця XVIII ст.(за даними ревізького реєстру 1799р.)

Comments are closed.