Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Завідувач кафедри кандидат історичних наук, доцент І.В. Нємченко

Завідувач кафедри кандидат історичних наук, доцент Ірина Вікторівна Нємченко

Персональний склад викладачів:

Персональний склад викладачів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

1. НЄМЧЕНКО Ірина Вікторівна:

 • 1977. – закінчила ОДУ імені І.І.Мечникова, диплом з відзнакою за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільствознавства»;
 • 1981. – к.і.н., тема дисертації: «Т.Гоббс та Англійська революція середини ХУІІ ст. (до питання про ренесансний зміст політичної системи Т.Гоббса)»;
 • 1986. – доцент
 • E-mail: irvic1@gmail.com

2. РАДЗИХОВСЬКА Олена Олександрівна :

 • 1978. – закінчила МДУ ім. М.В.Ломоносова, диплом з відзнакою за спеціальністю «викладач історії зі знанням іноземної мови»;
 • 1983. – к.і.н., тема дисертації: «Арагоно – Каталонське королівство і Франція у ІІ половині ХІІІ- початку ХІV ст.»;
 • 1991. – доцент
 • E-mail: lal-radz@list.ru

3. ІЗБАШ-ГОЦКАН Тетяна Олександрівна:

 • 1986.– закінчила ОДУ імені І.І.Мечникова, диплом з відзнакою за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільнознавства»;
 • 1993. – старший викладач;
 • 2004. – к.і.н., тема дисертації: «Становлення та розвиток античної нумізматики Північного Причорномор’я в Росії у XVIII – першої чверті ХХ століть»
 • 2010 – доцент
 • E-mail: taiz@mail.ru

4. ЛУГОВИЙ Олег Михайлович:

 • 2004. – закінчив ОНУ імені І.І.Мечникова за спеціальністю «всесвітня історія»
 • 2006. – асистент кафедри
 • 2009. – к.і.н., тема дисертації: «Роси та варанги у Візантії Х – ХII ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту»
 • 2009. – на посаді доцента
 • E-mail: lugowy@ukr.net

5. ТОЦЬКИЙ Павло Микитович:

 • 1969. – закінчив ОДУ імені І.І.Мечникова за спеціальністю «філолог, викладач французької мови та літератури»
 • 1980. – закінчив ОДУ імені І.І.Мечникова за спеціальністю „історик, викладач історії та суспільствознавства”
 • 1988. – старший викладач

6. ІВЧЕНКО Ольга Степанівна

 • 2011. – закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 • 2016. – на посаді старшого викладача

7. ЧЕПІЖЕНКО Вадим Віталійович

 • 2015. – закінчив ОНУ імені І.І.Мечникова за спеціальністю «всесвітня історія»
 • 2015. – викладач кафедри

Запрошені викладачі:

ДОВГОПОЛОВА Оксана Андреевна

 • 1991 – закінчила ОДУ імені І.І. Мечникова за спеціальністю «історія»
 • 1997 – кандидат філософських наук, тема дисертації: «Принцип толерантності в контексті духовної культури перехідних епох»
 • 2002 – доцент
 • 2008 – доктор філософських наук, тема дисертації «Метафорична схема обжитого простору: місце Іншого, Чужого, Відторгненого»
 • 2015 – професор кафедри философії природознавчих факультетів ОНУ імені І.І. Мечникова

КРАСНОЖОН Андрій Васильович

 • 2001 – закінчив Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського за спеціальністю «історія; вчитель історії та права»
 • 2010 – к.і.н., тема дисертації: «Білгород-Дністровська фортеця в контексті етно-політичної ситуації Карпато-Дністровських земель у ХIV-ХV століттях»
 • 2015 – доцент; завідувач кафедри історії України  Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського
 • 2016 – на посаді доцента кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 • E-mail: ahmar@mail.ru

Навчальна та методична робота:

Викладачами кафедри історії стародавнього світу та середніх віків за період 1994 – 2016 років було розроблено та впроваджено в науковий процес більш ніж чотири десятка лекційних та спеціальних курсів для студентів денного та заочного відділень історичного факультету, у тому числі – на цей час читаються наступні: загальні фундаментальні дисципліни:

 1. Історія стародавнього Сходу – доцент Луговий О.М.
 2. Історія стародавньої Греції та Риму – доцент Красножон А.В.
 3. Історія середніх віків. – Ч.І. – доцент Радзиховська О.О.
 4. Історія середніх віків. – Ч.ІІ. – доцент Нємченко І.В.

Спеціальні професійно орієнтовані дисципліни:

-        Основи наукових досліджень – доцент Радзиховська О.О.

-        Актуальні проблеми історії стародавнього світу та середніх віків. – доцент Нємченко І.В.

-        Політичні системи Стародавньої Греції до епохи елінізму. – доцент Ізбаш-Гоцкан Т.О.

-        Вивчення історії Античного Причорномор’я у Новоросійському університеті. – доцент Ізбаш-Гоцкан Т.О.

-        Історія давньогрецької політичної думки. – доцент Ізбаш-Гоцкан Т.О.

-       Історія письма та картографування. – доцент Радзиховська О.О.

-        Історія Візантії ІV-ХV ст. (Основні проблеми політичного і соціально-економічного розвитку) – доцент Луговий О.М.

-        Історія візантійської культури ІV-ХV ст. – доцент Луговий О.М.

-        Західна історіографія історії середніх віків. – доцент Радзиховська О.О.

-        Етнодемографічна історія Європи в Середні віки. – доцент Луговий О.М.

-        Міжнародні відносини у Європі за доби хрестових походів – доцентЛуговий О.М.

-        Освіта та просвітництво середньовічної Західної Європи – доцент Нємченко І.В.

-        Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн. – доцент Нємченко І.В.

-        Культура Флоренції кінця ХІІІ – першої половини ХІV ст. – доцент Нємченко І.В.

-        Світоглядні концепції середньовічних інтелектуалів від Григорія Нісського до Томи Аквіната – доцент Довгополова О.А.

-        Північне Причорномор’я у західноєвропейських джерелах ХV – ХVІІІ ст. – доцентРадзиховська О.О.

-        Історія повсякденності західноєвропейського середньовіччя. – доцент Луговий О.М., ст.викл. Тоцький П.М.

-        Історія суспільно-політичної думки (Західноєвропейська політична думка пізнього середньовіччя). – доцент Нємченко І.В.

-        Культура Іспанії періоду Ренесансу. – ст.викл. Тоцький П.М.

-        Конституціоналізм і шляхи формування демократичних держав від доби середньовіччя до першої половини ХIХ ст. Сучасні концепції. – доцент Радзиховська О.О.

-        Пам’ятки літератури доби Ренесансу як історичне джерело. – ст.викл. Тоцький П.М.

Навчальні та робочі програми, плани семінарських занять, контрольні завдання, завдання для самостійної роботи студентів а також джерела та рекомендовано літературу із загальних та спеціальних дисциплін студенти мають можливість отримати в електронній бібліотеці кафедри.

Викладачі кафедри склали та видали друком такі навчально-методичні розробки:

-        Византийский земледельческий закон. Методические рекомендации к изучению историчников по истории средних веков / Пятигорский Г.М. – Одесса, 1995.

-        Политическая история Херсонеса Таврического V–I вв. до н.э. / Методическое пособие для студентов 1-го курса / Ізбаш Т.О. – Одесса-Первомайск, 2001.

-        Методичний посібник з історії Німеччини XVI – першої половини XVII ст. / Нємченко І.В., Кулачинський М.М. – Первомайськ-Одеса, 2003.

-        Методичний посібник з історії Стародавньої Греції (для  студентів І-го  курсу) / Ізбаш-Гоцкан Т.О. – Одеса, 2007.

-        Методичний посібник з історії середніх віків. Частина 1 / Нємченко І.В., Кулачинський М.М. – Первомайськ–Одеса, 2007.

-        Методичні вказівки з історії Стародавнього Риму / Бондар Р.Д. – Одеса, 2008.

-        Методичні вказівки до спецкурсу «Політичні системи Стародавньої Греції до епохи еллінізму» (для студентів 2-го курсу) / Ізбаш-Гоцкан Т.О. – Одеса, 2008.

-        Історія Стародавнього Сходу: методичні рекомендації для студентів I курсу / Бондар Р.Д. – Одеса, 2009.

-        Ранні форми підприємництва у країнах Західного Середземномор’я у ХІІІ-Vст. Методичний посібник / Радзиховська О.О. – Одеса, 2010.

-        Історія Візантії ІV-XIII ст. Методичний посібник до кафедрального спецпрактикуму/ Луговий О.М. – Одеса, 2010.

-        Західноєвропейська суспільно-політична думка доби пізнього середньовіччя. Навчально-методичний посібник / Нємченко І.В. – Одеса, 2011.

-        Давньогрецька політична думка / Ізбаш-Гоцкан Т.О. – Одеса, 2012.

-        Соціальний та політичний розвиток країн Латинской Америки в кінці XV – середині XVII ст. / Тоцкий П.М.– Одеса, 2012.

-        Етнодемографічна історія Європи в середні віки: Навчально-методичний посібник / Луговий О.М. – Одеса, 2013.

-        Культура Іспанії періоду Ренесансу: Навчальний посібник / Тоцький П.М. – Одеса, 2016.

Підготовка кадрів:

За період 2004 – 2014 роки по кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків захистили дисертації:

-        2004 року старший викладач ІЗБАШ Т.О. захистила кандидатську дисертацію за темою «Становление и развитие античной нумизматики Северного Причерноморья в России в XVIII – первой четверти ХХ веков» (Институт Истории материальной культуры Российской Академии Наук. – г. Санкт-Петербург).

-        2005 року БІЛЕЦЬКА О.В. захистила кандидатську дисертацію за темою «Південно-східне Поділля сер. ХІV – сер. ХV століть» (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова).

-        2009 року викладач ЛУГОВИЙ О.М. захистив кандидатську дисертацію за темою «Роси та варанги у Візантії Х-ХII ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту» (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова).

-        2012 року ГОРНОВА І.С. захистилакандидатську дисертацію за темою «Суспільно-політична історія Візантії ХІ ст. в системі історичних поглядів Михаїла Пселла».(Одеського національного університету імені І.І. Мечникова).

Hаукова діяльність кафедри:

На кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків за останні десять років було впроваджено науково-дослідницькі теми: „Суспільна свідомість та політична думка Європи”; “Проблеми вивчення матеріальної та духовної культури античної та середньовічної Європи”; “Цивілізація Європи: історична еволюція доби античності, середніх віків та раннього модерного часу” (2006-2011). Наразі виконується науково-дослідницька тема: «Дослідження інтелектуальної історії Європи (від античності до раннього модерного часу)» (№ держреєстрації – 0113U002694). Науковий керівник – к.і.н., доц. Нємченко І.В.

Наукові напрямки, за якими працюють співробітники кафедри:

-        Історія грецької колонізації Причорномор’я; формування та розвиток вітчизняної античної нумізматики у ХVІІІ – першої чверті ХХ століть (доцент ІЗБАШ-ГОЦКАН Т.О.)

-        Військова історія Візантії Х-ХІІ ст. Міжнародні відносини періоду хрестових походів (доцент ЛУГОВИЙ О.М.)

-        Міська історія Західного Середземномор’я ХIII-ХV ст. за матеріалами приватно – правової та публічнo-правової документації; географічні та правознавчі уявлення пізнього середньовіччя (доцент РАДЗИХОВСЬКА О.О.)

-        Історія середньовічної Англії, інтелектуальна історія середньовічної та ранньомодерної Західної Європи (ЧЕПІЖЕНКО В.В.)

-        Англійська політична думка доби революції середини ХVII століття (доцент НЄМЧЕНКО І.В.)

-        Соціальне та політичне життя Франції ХVII-ХVIII століть; проблеми церковної реформи на Національних Установчих Зборах Франції 1788-1791 рр., (ст.викладач ТОЦЬКИЙ П.М.)

Викладачами, співробітниками, аспірантами та студентами кафедри історії стародавнього світу та середніх віків було надруковано більш ніж 150 наукових праць, у тому числі вийшли друком монографії:

-        Правители Европы / Е.А.Радзиховская, О.А.Довгополова, Т.А.Избаш, и др. – Одесса: Полис, 1998.

-        Охотников С.Б. Памятники античной Тиры из собрания Одесского археологического музея. – Одесса, 1998.

-        Охотников С.Б. Греческие колонии Нижнего Поднестровья. – Одесса: Ивлия, 2000.

-        Нємченко І.В. Язык средневековья. Русско-украинско-английский толковый словарь средневековой терминологии. – Одесса: Полис, 2001.

-        Савельєва Є.В. Рідкісна італійська книга у фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університета. Анотований покажчик. – Одеса, Астропринт. 2001. (науковий редактор, керівник проекту та автор вступної статті О.О. Радзиховська)

-        Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). – Одесса, 2003.

-        Полевщикова Е.В. Каталог изданий XVI века. Из фондов библиотеки Одесского Национального университета имени И.И.Мечникова. – Одесса, 2003. (научный редактор, руководитель проекта и автор вступительной статьи Е.А. Радзиховская)

-        Білецька О.В. Поділля на зламі ХІV-ХV століть: до витоків формування історичної області. – Одеса, 2004.

-        Правители Востока / Сост. Луговой О.М. – Одесса, 2007.

-        Бондарь Р.Д. Строительное дело Нижнедунайского лимеса (провинции Нижняя и Верхняя Мезии, Дакия) в I – середине II вв. н.э. / под ред. А.Н. Дзиговского. – Одесса: СМИЛ, 2013. – 108 с.

Викладачі, співробітники та аспіранти кафедри історії стародавнього світу та середніх віків приймали участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та симпозіумах у різноманітних наукових закладах України, Росії, Греції, Болгарії, Польщі, Нідерландів, Франції, Сполучених Штатів Америки, Італії, Румунії. З 1989 року кафедра історії стародавнього світу та середніх віків є постійним організатором міжнародної наукової конференції «Читання пам’яті професора Петра Осиповича Каришковського». Вийшло друком десять збірок «Стародавнє Причорномор’я» за матеріалами проведених конференцій.

З 2010 р. започатковано видання щодворічної збірки наукових праць кафедри «Libra». На сьогоднішній день вийшли три випуски збірки:

 • Libra: Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / Під ред. І.В. Нємченко. – Випуск I. – Одеса, 2010. – 140 с.
 • Libra: Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / Під ред. І.В. Нємченко. – Випуск II. – Одеса, 2012. – 140 с.
 • Libra: Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / Під ред. І.В. Нємченко. – Випуск III. – Одеса, 2014. – 120 с.

Практики

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків проводить щорічну музейну практику для студентів спеціалізації ІІ курсу денного відділення, що передбачає ознайомлення з музеями та науковими бібліотеками міст Одеси, Києва та Львова; історико-археологічними пам’ятками Північно-Західного Причорномор’я (Тіра, Ольвія) та пам’ятками середньовічного Криму.

Наукова робота студентів

Студенти спеціалізації кафедри історії стародавнього світу та середніх віків виступають з доповідями на щорічних студентських конференціях історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, з 2009 р. – на конференції Одеські читання та інших наукових форумах. Результати наукових досліджень студентів постійно публікують в збірках матеріалів студентських конференцій. Особливе місце у планах науково-виховної роботи кафедри займає діяльність студентських наукових гуртків:

- Студентський гурток з історії стародавнього світу (керівники – доцент Луговий О.М.,  доцент Красножон А.В.,  аспірант Водько В.І.)

Програма гуртка тісно корелює з програмою курсу з історії Стародавнього Світу, та з практичними заняттями. Під час роботи студентського наукового гурткаобговорюються питання історії культури Стародавнього Сходу та античного світу. Основною тематикою виступів була культура Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Далекого Сходу, Античних Греції та Риму.Засідання проводяться один-два рази на місяць.

-Гурток з класичної філології (керівники: доц. Радзиховська О.О., аспірант Водько В.І.)

Складається з чотирьох груп: дві – з давньогрецької та дві з латини. Працюють регулярно раз на тиждень.

-Гурток з історії середніх віків (керівники: доцент Нємченко І.В., викладач Чепіженко В.В.)

Програма гуртка тісно корелює з програмою лекційних курсів з історії середніх віків (Ч.I та II). У 2014 на обговорення виносились блоки тем з автобіографістики в середньовічній літературі, історії Столітньої війни та інтелектуальної історії ХVI ст.

Comments are closed.